Aktuality
Vysokopevnostné zostavy skrutiek 09.11.2013

Pre oceľové konštruksie podľa EN 14399-4, EN 14399-8

Vysokopevnostné zostavy skrutiek HRC 22.10.2013

Pre oceľové konštrukcie podľa EN 14399-10

Zostavy skrutiek 17.09.2013

Pevnostnej triedy 8.8 podľa EN 15048

Kontaktné informácie

FEVA Slovakia s.r.o
Staviteľská ul.
Bratislava
zobraziť na mape

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky


OBJEDNÁVKY
Objednávky sú záväzné len po potvrdení dodávateľom. Cenové ponuky sú obojstranne závazné na základe potvrdenia oboch z mluvných strán. Zmeny alebo zrušenie potvrdenej objednávky je možné urobiť len po dohode s predávajúcim a to výhradne v písomnej forme.


TERMÍN DODANIA
Termín dodania je predmetom dohody oboch zmluvných strán. V prípade zásahu nepredvídavých udalostí napr. porucha vo výrobe, štrajk, živelná pohroma a pod. si predávajúci vyhradzuje právo na nevyhnutné predĺženie termínu dodávky. Táto skutočnosť nemôže byť v žiadnom prípade dôvodom k uplatneniu sankcií, alebo vymáhaniu následných škôd kupujúcim.


CENA
Cena tovaru je stanovená na základe cenového dopytu kupujúceho. V prípade že sa podstatným spôsobom zmenia podmienky za ktorých bola cena kalkulovaná, vyhradzuje si predávajúci právo na zmenu ceny. Zmenu je predávajúci povinný neodkladne oznámiť a kupujúci má právo do 7 dní sa vyjadriť, alebo od zmluvy odstúpiť.


PLATOBNÉ PODMIENKY
Platobné podmienky sú predmetom dohody oboch zmluvných strán. Tovar je až do celkového uhradenia majetkom predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade neuhradenia vziať tovar späť. Tovar po uhradení v hotovosti nie je možné vrátiť.


BALENIE
Balenie tovaru je štandartné spotrebiteľské.


DOPRAVA
Dopravu tovaru zaisťuje predávajúci po dohode s kupujúcim. Spôsob dopravy sa volí podľa veľkosti dodávky pošta, špedičná služba, predávajúci. Platobné podmienky je možné dohodnúť individuálne.


REKLAMÁCIE
Reklamácie na dodáne množstvo a vady tovaru je možné uplatňovať len do 4 dní od prevzatia tovaru. a to výhradne v písomnej forme s naším číslom faktúry alebo dodacieho listu dodávatel musí reklamáciu vybaviť najneskor do 30 dní od prevzatia reklamácie od zákazníka. Množstevné reklamácie je možné uplatňovať len mimo tolerancie spotrebiťeľského balenia +/- 3 % Reklamácie vybavuje predávajúci v čo najkratšom čase podľa platnej legislatívy.